ขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “หลักสูตรการพัฒนาทักษะการคิด การออกแบบ และการวางแผนยุทธศาสตร์ผ่านการคาดการณ์อนาคต”

ขอเชิญร่วมฝึกอบรม หลักสูตรทักษะผู้นำ ในอนาคต
“หลักสูตรการพัฒนา ทักษะการคิด การออกแบบ และการวางแผนยุทธศาสตร์ ผ่านการคาดการณ์อนาคต”
𝙁𝙪𝙩𝙪𝙧𝙚 𝙏𝙝𝙞𝙣𝙠𝙞𝙣𝙜 𝙖𝙣𝙙 𝘿𝙚𝙨𝙞𝙜𝙣 𝙛𝙤𝙧 𝙋𝙝𝙪𝙠𝙚𝙩 𝙁𝙪𝙩𝙪𝙧𝙚 𝙇𝙚𝙖𝙙𝙚𝙧
🎯เนื้อหาการอบรม
✅การคิดเชิงออกแบบ
✅การบริหารที่พร้อมกับอนาคต
✅การกวาดสัญญาณปัจจัยกำหนดอนาคต
✅การคาดการณ์อนาคตที่เป็นไปได้และสำคัญ
✅การสร้างความเข้าใจเชิงลึกต่ออนาคต
✅การคัดเลือกวาระและโอกาสสำคัญจากอนาคต
✅การออกแบบเป้าหมายและทางเลือกสำหรับอนาคต
🔶️วิทยากร
ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์
ผู้อำนวยการโปรแกรมการคาดการณ์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์ FuturISt@NIDA
สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
⏰วันที่ 16-17 มีนาคม 2565 เวลา 9.00-16.00 น.
(ผู้เข้าอบรมต้องเข้ารับการอบรมทั้งสองได้เต็มเวลา)
ณ โรงแรม เดอะ พาโก้ ดีไซน์ ภูเก็ต
📍สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 14 มีนาคม 2565
โดยสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ด้านล่างค่ะ