ขอเชิญเข้าร่วม งานสัมมนาวิชาการด้านอนาคตศึกษาระดับชาติ ครั้งแรกในประเทศไทย

🎉🎉เตรียมพบกับ…งานสัมมนาวิชาการ ด้านอนาคตศึกษาระดับชาติ ครั้งแรกในประเทศไทย 🇹🇭✨
🟡🟡🟡🟡🟡🟡🟡🟡🟡
The 1st THAILAND FUTURIST
CONFERENCE 2021
🟡🟡🟡🟡🟡🟡🟡🟡🟡
ภายใต้หัวข้อ “TRANSFORMING THROUGH CRISES” ท่ามกลางอนาคต ที่ไม่แน่นอนมากขึ้น
… การเข้าใจอนาคตอย่างลึกซึ้งและการออกแบบอนาคตทางเลือกขององค์กรและประเทศ … เป็นสิ่งสำคัญของความสำเร็จในอนาคต
NIDA และ NIA ร่วมกับองค์กรสนับสนุนด้านการศึกษาและใช้ประโยชน์จากอนาคตศึกษา … ขอเชิญท่านร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอนาคตศึกษา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ 4 กิจกรรมหลัก
(1) แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวโน้มสำคัญของอนาคต อนาคตศึกษา และการปรับตัวขององค์กรและประเทศจากผู้มีประสบการณ์การคาดการณ์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ภายใต้หัวข้อ Transforming Through Crises
(2) ทำความเข้าใจกับอนาคตของประเทศไทย…ในหัวใจของคนรุ่นใหม่ เพื่อค้นหาโอกาส โจทย์ของการวิจัยและพัฒนา และแนวทางการปรับตัวของประเทศเพื่อส่งมอบอนาคตที่ดีต่อใจคนรุ่นใหม่ จากวิทยากรคนรุ่นใหม่ในหลากหลายวงการ
(3) อัพเดทแนวโน้ม ผลการคาดการณ์อนาคตในสาขาต่างๆที่ได้มีการศึกษาในช่วงปี 2564 เพื่อเข้าถึงโอกาสและความท้าทายสำคัญในอนาคต ผ่านการนำเสนอของนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง
(4) สนทนาแลกเปลี่ยน ทำความรู้จัก และสร้างเครือข่ายนักอนาคตศึกษาและผู้ใช้ประโยชน์อนาคตศึกษาในประเทศไทย เพื่อต่อยอดและเติมเต็มมุมองและองค์ความรู้ด้านอนาคตศึกษาที่เป็นประโยชน์กับประเทศไทยในอนาคต
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานสัมมนาได้ที่ https://bit.ly/3pxzBeO หรือ QR Code ใน Poster ฟรีตลอดการประชุม (ที่นั่งและของที่ระลึกมีจำกัด โปรดลงทะเบียนด่วน !!!)