ชีวมาตร (BIOMETRICS)

หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดจากการใช้เทคนิคหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการนำลักษณะคนทางกายภาพหรือทางพฤติกรรมของบุคคล มาใช้ทำให้สามารถยืนยันตัวตนของบุคคลนั้นที่ไม่เหมือนกับบุคคลอื่นได้ เช่น ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองม่านตา หรือข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ (Monsak Socharoentum, 2020) 

แนวโน้มในอนาคต 

▪ ในอนาคต จะมีการพัฒนาการควบคุมการเข้าถึงการจดจำใบหน้าด้วยอินฟราเรด 3 มิติ ที่จะมีความปลอดภัยอย่างมาก โดยที่คนอื่นจะไม่สามารถใช้ภาพนิ่งของตัวเจ้าของ มาใช้ในการเข้าถึงเนื้อหาต่าง ๆ ของตัวเจ้าของได้ (Nirbhaya, 2021)
▪ จังหวะการเต้นของหัวใจและสัญญาณไฟฟ้าหัวใจเป็นเรื่องยากหากจะทำการปลอมแปลงเลียนแบบ เทคโนโลยีการอ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจ(ECG) มีมาก่อนระยะหนึ่งแล้ว แต่ขณะนี้การพัฒนาได้เกิดขึ้นอีกก้าวแล้วโดยการทำเซนเซอร์ให้มีขนาดเล็กลงและทำงานเร็วขึ้น ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจจากการพัฒนาคือ Nymi wristband ซึ่งดูเหมือนเป็นสายข้อมือฟิตเนต แทนที่จะใช้นับการก้าว แต่มันใช้ตรวจจับจังหวะการเต้นของหัวใจเพื่อยืนยันเอกลักษณ์ (CNN, 2021)
▪ ความก้าวหน้าล่าสุดในเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ไบโอเมตริกซ์แบบไม่สัมผัสคือ การจดจำเส้นเลือดด้วยนิ้ว ซึ่งเทคโนโลยี Finger-vein จะมีความแม่นยำ ยากต่อการปลอมแปลง และช่วยแก้ไขข้อกังวลด้านความเป็นส่วนตัว เนื่องจากหลอดเลือดดำที่ใช้สำหรับการรับรองความถูกต้องนั้นซ่อนอยู่ในดวงตา (Mistral, 2020)

ผลกระทบต่อประเทศไทย  

▪ สถาบันทางการเงินต่าง ๆ ในประเทศไทย เริ่มหันมาใช้ บริการยืนยันตัวตนด้วยเสียง (Voice Biometrics) ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่นำเอาเทคโนโลยีการยืนยันตัวบุคคลด้วยเสียงพูด เพื่อเข้าสู่ระบบของข้อมูลกรมธรรม์ โดยมีระบบปฏิบัติการที่สามารถตรวจสอบและแยกองค์ประกอบเสียงของลูกค้าที่แตกต่างกันได้แม่นยำ เพื่อยกระดับการบริการ และความปลอดภัยที่มากขึ้น (ประชาชาติธุรกิจ, 2564b)
▪ ในประเทศไทยได้มีการนำเทคโนโลยีจดจำใบหน้ามาใช้ในกระบวนการทำความรู้จักลูกค้า (Know Your Customer : KYC) ในขั้นตอนการพิสูจน์ตัวตน (Identity Proofing) ในขั้นตอนการยืนยันตัวตน นอกจากนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีคำแนะนำให้ใช้เทคโนโลยีการจดจำใบหน้าร่วมกับเทคโนโลยีเพื่อพิสูจน์ความเป็นบุคคลและสังเกตพฤติกรรมลูกค้า (Liveness Detection) เพื่อป้องกันการปลอมแปลงใบหน้า (Anti-spoofing) (ETDA, 2563)