ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะวิเคราะห์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์สำหรับผู้นำนวัตกรรม รุ่นที่ 2

หลักสูตรที่จะพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ ให้มีขีดความสามารถ ในการวิเคราะห์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อวางแผนกลยุทธ์ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความไม่แน่นอนใน ด้าน Future Living, Lifestyle and City

วันที่ 18 กันยายน 2563 สถานที่ Just Co (สามย่าน)
วันที่ 25 กันยายน 2563 สถานที่ Future Tales Labs @True Digital Park Bangkok,
และวันที่ 2 ตุลาคม 2563 สถานที่ NIDA HUB
เวลา 09:00 – 17:00 น.

ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร หรือตามอ่านบทความที่น่าสนใจของเราได้ที่
Facebook Fan-page: FuturISt@NIDA
Blockdit: www.blockdit.com/futurist.nida
Tel: 0803487505