ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม หลักสูตรพัฒนาทักษะวิเคราะห์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์สำหรับผู้นำนวัตกรรมรุ่นที่ 1

หลักสูตรที่จะพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ ให้มีขีดความสามารถในการวิเคราะห์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อวางแผนกลยุทธ์ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความไม่แน่นอนในสาขาการท่องเที่ยวและบริการ

อบรมระหว่าง วันที่ 31 สิงหาคม 2563 – 2 กันยายน 2563
ณ โรงแรมสกายวิว สุขุมวิท 24 (ห่างจาก BTS พร้อมพงษ์ 200 เมตร)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร หรือตามอ่านบทความที่น่าสนใจของเราได้ที่
Facebook Fan-page : FuturISt@NIDA
Blockdit : www.blockdit.com/futurist.nida
Tel : 0803487505