หลักสูตรพัฒนาทักษะวิเคราะห์อนาคต เชิงยุทธศาสตร์สำหรับผู้นำนวัตกรรม รุ่นที่ 1

สาขาท่องเที่ยวและบริการ