เศรษฐกิจแบบกิ๊ก (GIG ECONOMY)

งานชั่วคราว งานที่รับจ้างเป็นระยะเวลาสั้นๆ แต่ในการคาดการณ์ปัจจัยอนาคตนี้จะเน้นถึง แรงงานดิจิทัล ที่อาศัยแพลตฟอร์มออนไลน์ในการรับงานหรือจับคู่ความต้องการ (Emma Charlton, 2021)

แนวโน้มในอนาคต 

▪ ประเทศไทยมีแนวโน้มจะพัฒนาต่อเรื่อย ๆ ผลสำรวจของอีไอซี (EIC) ระบุว่าสัดส่วนของคนทำงานอิสระหรือ Gig Worker นั้นคิดเป็น 30% ของคนวัยทำงาน (แอดมิน, 2563) นอกจากนี้ 86% ของคนไทยที่ทำงานประจำอยากลาออกมารับงาน gig work (กัลยรักษ์ นัยรักษ์เสรี, 2560)
▪ ในระดับโลก โดยเฉพาะฝั่งตะวันตก gig economy เติบโตสูงมาก ปี 2021 คาดว่า ขนาด Global Gig Economy จะมีมูลค่าถึง 347 พันล้านดอลลาร์ (Kris Broda, 2021)
▪ Gig Economy มีแนวโน้มว่าจะเติบโตต่อไป บริษัทหลายแห่งต้องพึ่งพา gig workers และมีแนวโน้มที่จะหันไปจ้าง gig workers มากขึ้นเพื่อประหยัดงบประมาณและเพื่อให้ได้คนที่มีความสามารถตรงกับงานที่มีความเฉพาะทางมากขึ้น (เก็ทลิงค์, 2562) นอกจากนี้ยังช่วยให้มีข้อได้เปรียบในเรื่องของเวลาที่จำกัด โดยงานเร่งด่วนบางงานต้องการคนที่ทำงานได้หลังเวลาเลิกงานปกติบริษัทด้านเทคโนโลยีชั้นนำจำนวนมากในSilicon Valley สหรัฐอเมริกาก็กำลังต้องพึ่งพากำลังงานจาก gig worker เพื่อให้ทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง (The Future of the Gig Economy, 2020)

ผลกระทบต่อประเทศไทย  

▪ การทำงานรูปแบบใหม่จะเข้ามาแทนที่งานแบบดั้งเดิมมากขึ้น คนจำนวนมากอาจจะเลิกทำงานประจำ/งานออฟฟิศ มาทำ digital gig work แทน การทำงานในรูปแบบใหม่ที่ที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นกลายเป็นเรื่องธรรมดา ไม่ต้องผูกติดกับการทำงานแบบเดิมที่ต้องเข้าออฟฟิศ
▪ เกิด Entrepreneurship กระจายไปทุกที่ เนื่องจากการทำงานแบบ gig work ทำให้การจ้างงานเป็นไปได้ง่ายขึ้นและประหยัดต้นทุน รวมถึงทำให้การใช้เทคโนโลยีที่กลายเป็น norms ในชีวิตประจำวัน เหล่านี้จึงทำให้การตั้ง startup และธุรกิจเล็ก ๆ ของตัวเองเป็นไปได้ง่ายขึ้น (Bond & Forum for the Future, 2017) เกิดวิธีการทำงานแบบกระจายจากศูนย์กลางไปในทุกระดับของเศรษฐกิจ
▪ กระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต้องเผชิญความท้าทายในการแก้ปัญหาช่องว่างทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน
▪ แพลตฟอร์มที่เป็นที่นิยมของลูกค้า ย่อมมีแรงงานที่ทำงานด้วยเป็นจำนวนมาก เนื่องจากแรงงานต้องพึ่งหาแพลตฟอร์มอย่างมากในการหางาน นำไปสู่การมีอำนาจต่อรองเหนือกว่าแรงงานและเหนือกว่าแพลตฟอร์มคู่แข่ง จนกลายเป็นแพลตฟอร์มเพียงเจ้าเดียวในตลาด
▪ ประชากรวัยทำงานมีความไม่มั่นคงทางการเงินมากขึ้น ไม่ได้รับการคุ้มครองในฐานะพนักงาน ไม่ได้รับสวัสดิการ ซึ่งเป็นปัญหาในหลายประเทศทั่วโลก (อรรคณัฐ วันทนะสมบัติ & เกรียงศักดิ์ ธีระโกวิทขจร, 2561)