ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ “เหลียวหลัง แลหน้า การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม”

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมสัมมนา ภายใต้หัวข้อ “เหลียวหลัง แลหน้า การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม”
.
พบกับวิทยากรร่วมเสวนา
.
🔹️คุณอมฤต ฟรานเซน
🔹️ ดร.อติชาต พฤติกัลป์
🔹️รศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก
กล่าวเปิดงานโดย
🔹️คุณภุชพงค์ โนดไธสง
.
📆 วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565
⏰เวลา 08.30 – 13.00 น.
📍โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท
.
📥ลงทะเบียนและสำรองที่นั่งได้ที่ QR code ในโปสเตอร์ได้เลยค่ะ