𝗚𝗟𝗢𝗕𝗔𝗟 𝗧𝗥𝗘𝗡𝗗𝗦 พลิกโฉมวงการก่อสร้างด้วยวัสดุรักษ์โลก

𝗚𝗟𝗢𝗕𝗔𝗟 𝗧𝗥𝗘𝗡𝗗𝗦:
พลิกโฉมวงการก่อสร้างด้วยวัสดุรักษ์โลก
.
อุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นอีกหนึ่งวงการที่ได้รับผลกระทบในยุคผันผวน และ ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองขนานใหญ่ นำไปสู่การพลิกวิธีคิด เปลี่ยนกระบวนการก่อสร้าง และหันมาใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อโลกที่ยั่งยืน
.
ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 วงการอสังหาฯ โลกยังคงเฟื่องฟู โดยในปี 2022 คาดว่าจะมีอัตราการเติบโต 10.5% อย่างไรก็ดี อุตสาหกรรมกำลังเผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ เช่น ต้นทุนค่าก่อสร้างแพงขึ้น การขาดแคลนวัตถุดิบ การปรับปรุงกฎกติกา เช่น มาตรการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน (Carbon Neutrality) และผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์ เช่น สถานการณ์ความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน ที่เป็นผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์รายใหญ่ เช่น ไม้เนื้ออ่อน หรือเหล็กดิบ
.
ภายใต้ความท้าทายจากเงื่อนไข มุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเท่ากับศูนย์ภายในปี 2050 (Net Zero by 2050) จำเป็นต้องมีการทบทวนตั้งแต่เรื่องการเลือกใช้วัสดุ ไปจนถึงการออกแบบสถาปัตยกรรม
วัสดุก่อสร้างแบบเดิมหลายชนิด ถูกตั้งข้อครหาว่าเป็นตัวการที่เร่งภาวะโลกร้อน เช่น การผลิตปูนซีเมนต์ที่ก่อให้เกิดกากของเสียปริมาณมหาศาล หรือการผลิตเหล็กที่มีปัญหาเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นำไปสู่การพัฒนาวัสดุก่อสร้างแห่งอนาคต เช่น “เศษแก้วรีไซเคิล” (Recycled Glass) ที่นำมาใช้ทดแทนสารประกอบซีเมนต์ ช่วยลดกากของเสีย และส่งเสริมการใช้วัสดุรีไซเคิล โดยซีเมนต์ที่มีส่วนผสมของเศษแก้วรีไซเคิลนี้สามารถหล่อด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ เอื้อให้เกิดกระบวนการผลิต ขนส่ง และการติดตั้งที่สะดวกรวดเร็ว สามารถนำไปใช้งานสำหรับการก่อสร้างอาคารใหม่หรือการบูรณะอาคารเก่าก็ได้
.
วัสดุเก่าแก่อย่างเช่น “ไม้” กลายเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำคัญในการบรรเทาสภาวะโลกร้อน เพราะไม้สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดี และถ้ามีการนำไม้มาใช้ในการปรับปรุงบูรณะโครงสร้างอาคารรุ่นเก่าอย่างเป็นระบบ ก็จะช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ หนึ่งในตัวอย่างของสถาปัตยกรรมไม้ที่โดดเด่นในปัจจุบัน ได้แก่ Mjøstårnet (มโยสตาร์เน็ต) อาคารไม้สูง 18 ชั้นในประเทศนอร์เวย์ ที่สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง
นวัตกรรมการก่อสร้างรักษ์โลก เช่น บ้านสำเร็จรูป (Modular Homes) หรือโครงสร้างผสม (Hybrid Structures) เป็นเทรนด์แห่งอนาคตของงานก่อสร้างยั่งยืนที่หลายภาคส่วนขานรับ ในช่วงวิกฤตโควิด เราได้เห็นรูปแบบใหม่ ๆ ของการใช้สอยพื้นที่สาธารณะ เช่น การพบปะสังสรรค์ ทำกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่กลางแจ้งเพื่อลดความเสี่ยงของโรคติดเชื้อ หรือการทดลองจัดเขตปลอดรถยนต์ในเมืองใหญ่ ๆ เพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
แนวโน้มเหล่านี้ไม่เพียงแต่พลิกโฉมอุตสาหกรรม แต่ยังส่งผลกระทบในหลาย ๆ มิติ เช่น การเมือง นโยบายพัฒนาเมือง การค้าโลก ไปจนถึงวัฒนธรรมผู้บริโภค เป็นความเปลี่ยนแปลงที่องค์กรยุคใหม่ควรศึกษา และวางแผนรับมือ
= = = = = = = = = =
อ่านบทความอื่น ๆ และสนใจปรึกษาข้อมูลแนวคิดการมองอนาคตเพิ่มเติมได้ที่
Facebook Fanpage : FuturISt@NIDA
Blockdit : FuturISt@NIDA (blockdit.com)
.
บทความต้นฉบับ
Hanna Veltheim. (2022). Sustainable Building Materials of the Future: Remodelling the Construction Industry.
.
ภาพประกอบ
Shivendu Shukla