𝗣𝗣𝗖𝗜𝗟#𝟰 หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ภาครัฐและเอกชน

ใกล้เต็มแล้ว‼️ 𝗣𝗣𝗖𝗜𝗟#𝟰 หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ภาครัฐและเอกชน
.
𝐏𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜 𝐚𝐧𝐝 𝐏𝐫𝐢𝐯𝐚𝐭𝐞 𝐂𝐡𝐢𝐞𝐟 𝐈𝐧𝐧𝐨𝐯𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐋𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫𝐬𝐡𝐢𝐩 (𝐏𝐏𝐂𝐈𝐋) #𝟒
.
สำหรับผู้นำรุ่นใหม่ภาครัฐและเอกชน ที่ต้องการแก้วิกฤต และสร้างโอกาส
นี่คือหลักสูตรที่จะพัฒนาคุณไปสู่การเป็น 𝐶𝐻𝐴𝑁𝐺𝐸 𝑀𝐴𝐾𝐸𝑅
.
✅ สร้างความเป็นผู้นำและผู้บริหารนวัตกรรม 𝗖𝗵𝗶𝗲𝗳 𝗜𝗻𝗻𝗼𝘃𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗟𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿𝘀𝗵𝗶𝗽
✅สร้างเครือข่ายผู้นำนวัตกรรมเชิงนโยบาย 𝗣𝗼𝗹𝗶𝗰𝘆 𝗜𝗻𝗻𝗼𝘃𝗮𝘁𝗼𝗿 𝗡𝗲𝘁𝘄𝗼𝗿𝗸
✅ผลักดันนวัตกรรมเชิงนโยบายให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 𝗣𝗼𝗹𝗶𝗰𝘆 𝗜𝗻𝗻𝗼𝘃𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻
.
โอกาสดี ๆ ที่คุณจะได้รับความรู้จากวิทยากรชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ เสริมสร้างทักษะผู้นำและนวัตกร ร่วมสร้างเครือข่ายผลักดันนวัตกรรมเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนประเทศ 🇳🇱
 
=====================
📣เปิดรับสมัคร จนถึงวันที่ -25 พฤษภาคมนี้
➡️สมัครได้ที่: https://event.nia.academy/ppcil4
📲ติดตามข่าวสารอัปเดตได้ที่ : https://ppcil.nia.or.th
👉ติดตามรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ : https://online.anyflip.com/ozezq/ykpt/mobile/index.html