3 ทักษะผู้นำที่ต้องปรับในยุค VUCA World

ไม่ว่าผู้นำองค์กรจะปรารถนา ให้ธุรกิจเติบโต และเป็นไปตามแผนมากแค่ไหน แต่ในโลกปัจจุบัน สิ่งเหล่านั้นกลับผันผวน (Volatility) ไม่แน่นอน (Uncertainty) ซับซ้อน (Complexity) และคลุมเครือ (Ambiguity) มากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในชีวิตทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ ความคิด ความรู้สึก และวิถีชีวิต ผู้นำองค์กรต้องเตรียมตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไร มาติดตามไปพร้อมๆ กัน

ผู้นำกับการรับมือ V U C A WORLD !

เหตุการณ์ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆที่จะอธิบายความหมายของ VUCA WORLD ได้อย่างชัดเจน สงครามโลก ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2560 อังกฤษตัดสินใจออกจาก EU การแบนหัวเว่ยของกูเกิ้ล สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เหตุการณ์การชุมนุมประท้วง ภาวะโลกร้อน การล้มหายตายจากของธุรกิจบางประเภท เหตุการณ์เตาปฎิกรณ์ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ พัฒนาการทางเทคโนโลยี ปฏิเสธไม่ได้ว่าเหตุการณ์ที่กล่าวมาทำให้สังคมเข้าถึงและเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างง่ายดาย และก่อให้เกิดสถานการณ์ต่างๆ เช่น สถานการณ์ที่มีความผันผวนสูง (Volatility) สถานการณ์ที่ไม่มีความแน่นอน (Uncertainty) สถานการณ์ที่มีความซับซ้อน (Complexity) และสถานการณ์ที่มีความคลุมเครือ (Ambiguity) ซึ่งสถานการณ์เหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในชีวิตไม่ว่าจะในด้านสังคม เศรษฐกิจ ความคิด ความรู้สึก หรือแม้แต่วิถีชีวิต

ในบทความนี้จึงกล่าวถึง 3 ทักษะที่ผู้นำควรนำไปปรับใช้

1. ผู้นำที่ดีควรให้ความสนใจไปที่ ‘ทัศนคติ’ (Mindset) หากผู้นำมีสติและเปลี่ยนรูปแบบการมองจากปัญหาที่เกิดขึ้นเป็น ‘โอกาส’ จะช่วยให้องค์กรสามารถหาแนวทาง ปรับเปลี่ยน และแก้ไขสถานการณ์ได้ก่อนคู่แข่ง จะต้องไม่ลืมว่าการมองโลกในแง่ดีให้มองภายใต้พื้นฐานแห่งความเป็นจริงด้วย
2.‘ความสามารถในการเรียนรู้และการนำไปปรับใช้ให้ไว’ เป็นสิ่งจำเป็นที่ขาดไม่ได้ผู้นำส่วนใหญ่มักจะยึดติดอยู่กับวิธีการแบบเดิมๆเพราะรู้สึกปลอดภัยกว่า หากแต่การตั้งคำถามกับสิ่งที่มีอยู่ มองหาวิธีที่แตกต่าง รวมถึงกล้าที่จะทดลองอะไรใหม่ๆ
ล้วนเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้องค์กรพัฒนาและอยู่รอดในยุค disruption
3. ความสามารถในการ ‘จัดลำดับความสำคัญ’ ของวิกฤติต่างๆ และวิเคราะห์ สถานการณ์ดังกล่าวว่าควรแก้ไขที่จุดใด สามารถลงมือแก้ไขปัญหาได้ทันทีเลยหรือไม่ หรือจะต้องอดทนเพื่อรอดูสถานการณ์ไปก่อนจึงลงมือแก้ไข เช่น
ใช้มุมมอง (Vision) ในการแก้ไขสถานการณ์ที่มีความผันผวน ใช้ความรู้ความเข้าใจ (Understanding) กับสถานการณ์ที่ไม่มีความแน่นอน สร้างความชัดเจน (Clarify) กับสถานการณ์ที่มีความซับซ้อน และใช้ความฉลาด ว่องไวและปราดเปรียว
แก้สถานการณ์ที่มีความคลุมเครือ พร้อมทั้งเตรียมหา Plan B หรือ แผนการฉุกเฉินสำรองเอาไว้

“เวลาที่นกเกาะอยู่บนกิ่งไม้ มันไม่เคยใส่ใจว่ากิ่งนั้นจะหักลงมาหรือไม่เพราะสิ่งเดียวที่มันเชื่อคือปีกของมัน”

ดังนั้น สิ่งสำคัญที่ต้องตระหนักไว้เสมอสำหรับผู้นำที่จะอยู่รอดใน VUCA WORLD คือผู้นำที่มีสติ ความมั่นใจ มีความเชื่อมั่นต่อบุคคลากรขององค์กรที่ผ่านการคัดสรรมา การคิดวิเคราะห์อย่างมีระเบียบระบบ และความสามารถอยู่รวม
กับกลุ่มคนที่หลากหลาย