Volatility เมื่อความผันผวนรับมือได้

ในบทความก่อนหน้านี้ Futurist ได้กล่าวถึง VUCA world ว่าเป็นโลกแห่งความผันผวน ไม่แน่นอน มีความซับซ้อนและคลุมเครือ (ตามตัวอักษร Volatility, Uncertainty, Complexity และ Ambiguity) ในบทความนี้เราจะพาท่านไปเจาะลึกถึง V ตัวแรก ว่ามีลักษณะสำคัญอย่างไร และเผยเทคนิคสำคัญที่ช่วยจะรับมือกับ “ความผันผวน (Volatility)”

ในบทความก่อนกล่าวถึง Vuca World ว่าเป็นโลกแห่งความผันผวน ไม่แน่นอน มีความซับซ้อนและคลุมเครือ (ตามตัวอักษร Volatility, Uncertainty, Complexity และ Ambiguity) ในบทความนี้จะกล่าวถึงตัว V ตัวแรก ความผันผวน (Volatility) คือ สภาวะที่มีความถี่ของการเปลี่ยนแปลงสูง รวดเร็ว และมีผลกระทบที่มีนัยสำคัญ เป็นสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง ไม่แน่นอนว่าจะขึ้นหรือลง ไม่แน่นอนว่าจะเปลี่ยนแปลงมากหรือน้อย แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สร้างผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ และสามารถอธิบายให้เข้าใจได้ว่าอะไรคือสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น ความต้องการซื้อของผู้บริโภค ตลาดหุ้นในช่วงที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ ค่าเงินดอลลาร์ที่มีความอ่อนตัวลงในช่วงโควิดที่ผ่านมา การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ช้าลงของจีนที่ส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้น หรือ การโจมตีของผู้ก่อร้ายก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่สร้างความไม่มั่นคงให้ระบบเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นต้น

ในด้านธุรกิจ ตัวอย่างความผันผวนของค่าเงินเป็นปัจจัยสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อต้นทุนการนำเข้าสินค้าและราคาขายของผลิตภัณฑ์สินค้าชนิดต่างๆทั้งในและต่างประเทศ ผู้นำองค์กรจำเป็นต้องมีความรวดเร็วในการตัดสินใจและตอบสนองกับสถานการณ์ตรงหน้าให้ทันความผันผวน รวมถึงการออกแบบวางแผนกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงไว้ล่วงหน้า วิสัยทัศน์ (Vision) จึงเป็นสิ่งสำคัญในการรับมือกับความผันผวน เพื่อสร้างความชัดเจน สามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ที่เผชิญ โดยผ่านวิธีการต่อไปนี้

1. การสื่อสาร (Communication) เป็นการสื่อสารที่ชัดเจนกับทุกคนในองค์กร ให้ทุกคนเห็นเป้าหมายและวิสัยทัศน์องค์กรไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อที่ทุกคนสามารถพัฒนาและนำพาองค์กรก้าวเดินไปยังเป้าหมายนั้นได้

2. ความเชื่อมั่น (Belief) สร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเองและผู้อื่น เพื่อการเจริญเติบโตในมิติทางความคิด (Growth Mindset) ส่งเสริมการทำงานสไตล์ใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กร

3. ความมุ่งมั่น (Focus) เสริมสร้างแรงบรรดาลใจและความมั่นใจให้กับพนักงานในองค์กร เพื่อให้เหล่าพนักงานมีความสามารถและมุ่งมั่นในการทำงาน

ดังนั้น ในฐานะผู้นำองค์กร ลองตั้งคำถามว่าองค์กรของเรามีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนหรือไม่ ทุกคนในองค์กรเข้าใจถึงวิสัยทัศน์องค์กรมากน้อยขนาดไหน แล้วเหตุใดวิสัยทัศน์ถึงมีความสำคัญกับพวกเขาเหล่านั้น เมื่อสามารถตอบคำถามได้ จะช่วยให้การเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆอย่างความผันผวนเป็นเรื่องง่ายต่อการรับมือ